Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 28.02.2022
 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W GRUDZIĄDZU

insp. Tomasz Lubiejewski

Służbę w Policji rozpoczął :  01.09.1993 roku

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Referatu KPP w Świeciu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego KPP w Świeciu
 • Naczelnik Wydziału Kryminalnego KPP w Świeciu
 • Zastępca Komendanta KPP w Świeciu
 • Komendant KPP w Chełmnie
 • Komendant KPP w Świeciu
 • od 30.03.2022 r. Komendant KMP w Grudziądzu

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:

Srebrna Odznaka „Zasłużony Policjant”

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

 

 

 PIERWSZY ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GRUDZIĄDZU

kom. Marcin Wojtczak

 

Służbę w Policji rozpoczął :  28.08.2006 roku

Wykształcenie cywilne: wyższe licencjackie
Uniwersytet Kazimierza Wilekiego w Bydgoszczy

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Zastępca Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledzczego KMP w Grudziądzu
 • Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledzczego KMP w Grudziądzu
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu
 • od 26.02.2022 Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:

Brązowa Odznaka „Zasłużony Policjant”

Odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

 
ZASTĘPCA KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GRUDZIĄDZU
 
kom. Tomasz Manuszewski
 

Służbę w Policji rozpoczął :  25.11.2002 roku

Wykształcenie cywilne: wyższe magisterskie
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Wykształcenie resortowe: wyższe
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

 • Kierownik Rewiru Dzielnicowych KMP w Grudziądzu
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Chełmnie
 • Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Grudziądzu
 • od 26.02.2022 r. Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu

Posiadane odznaczenia państwowe i resortowe:

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę

Powrót na górę strony