Fajerwerki

Fajerwerki

Data publikacji 18.09.2015
Noc  Sylwestrowa!
 
W te dwa dni 31 grudnia i 1 syczenia możemy używać fajerwerków, jednak nie zapominajmy o czyhającym niebezpieczeństwie. Chcąc uniknąć nieszczęścia pamiętajmy!

  • nie kupuj nigdy fajerwerków od handlarzy na ulicy i w szkole,
  • nigdy nie majstruj przy fajerwerkach,
  • nigdy nie zapalaj ich drugi raz,
  • nie zapalaj nigdy fajerwerków z krótkim lontem,
  • czytaj najpierw instrukcję obsługi,
  • pamiętaj o małych dzieciach, osobach starszych i zwierzętach,
  • używaj ich w miejscu, w którym nie spowodują pożaru.

 

Fajerwerki nie są codzienną zabawką!

Pamiętaj, że za szkody wynikłe z powodu używania fajerwerków

będą musieli odpowiadać

Twoi rodzice lub Ty sam.

         Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość. Sprzedaż takich wyrobów osobom niepełnoletnim stanowi przestępstwo określone w
Art. 37 ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
Art. 37 ustawy Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie, której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Odpowiedzialność za wykroczenia:

Art. 51. § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
 
Powrót na górę strony