Piesi - KMP w Grudziądzu

Piesi

Data publikacji 13.05.2020

Pieszy to osoba która znajduje się na drodze poza pojazdem. Jest to również ktoś, kto prowadzi, ciągnie lub pcha rower, motorower, motocykl, wózek dziecięcy, podręczny lub inwalidzki. Ktoś, kto porusza się samodzielnie po chodniku na wózku inwalidzkim, na wrotkach, deskorolkach, hulajnodze, nartach, łyżwach czy sankach jest również zaliczany do pieszych - podobnie jak dziecko do lat dziesięciu kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej.

Częścią drogi przeznaczoną do ruchu pieszych jest chodnik.
W przypadku braku chodnika, pieszy powinien korzystać z pobocza, natomiast jeśli nie ma ani chodnika, ani pobocza - pieszy może iść jezdnią, ale pod warunkiem zajmowania miejsca jak najbliżej jej krawędzi i ustępowania miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi. W praktyce oznacza to, że na czas przejazdu pojazdu zbliżającego się z przeciwka, pieszy powinien opuścić jezdnię.
Piesi idący jezdnią są obowiązani iść jeden za drugim ("gęsiego"), z tym, że na drodze o małym ruchu, w warunkach dobrej widoczności, dwóch pieszych może iść obok siebie.
 

Kiedy pieszy musi korzystać z pobocza lub jezdni, jest obowiązany iść lewą stroną drogi.
W przypadku braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich pieszy może skorzystać również z drogi (ścieżki) dla rowerów. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi. Pieszy poruszający się po  drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.

Przechodzenie przez jezdnię.

Pieszy, przechodząc przez jezdnię lub torowisko, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz korzystać z przejścia dla pieszych. Pieszy znajdujący się na tym przejściu ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju.

Dzieci na drodze:
Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.

Strefa zamieszkania:
Bardzo szczególne zasady ruchu drogowego obowiązują pieszych na obszarach zwanych strefami zamieszkania. Strefy te oznaczone są za pomocą znaków: D-40, D-41:

  • dzieci poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
  • pieszy korzysta z drogi na całej jej szerokości (z jezdnią włącznie) i nawet znajdując się na jezdni, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi pojazdami.


Informacja dla osób niepełnosprawnych:
Sygnały dźwiękowe nadawane w postaci brzęczyków lub buczków albo komunikatów słownych na przejściach dla pieszych o ruchu kierowanym sygnałami świetlnymi informują osoby o niedowidzące, że dla pieszych nadawany jest sygnał zielony.
Działanie urządzenia wibracyjnego znajdującego się na sygnalizatorze informuje osoby niedowidzące i o osłabionym słuchu, że dla pieszych nadawany jest sygnał zielony.

 

Powrót na górę strony