Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego i inne

Zaświadczenie o zdarzeniu drogowym, elektronicznym zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego i inne

Jak uzyskać zaświadczenie?

Na podstawie art. 217 Kodeksu Postępowanie Administracyjnego w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać w/w zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na numer konta  
80 1020 5040 0000 6802 0085 9595
Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, tytułem wydania zaświadczenia. Dowód opłaty należy dostarczyć wraz z wnioskiem o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych do Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu lub przesłać na adres poczty elektronicznej: komendant-grudziadz@bg.policja.gov.pl. Z opłaty skarbowej zwolnieni są pracodawcy, chcący pozyskać zaświadczenie w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wypadku w drodze do/z/przy pracy.                                                                                                                                W przypadku gdy właścicielem pojazdu nie jest wnioskodawca, wraz z wnioskiem należy dostarczyć umowę leasingową, umowę kupna-sprzedaży lub inny dokument zezwalający na użytkowanie pojazdu.

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu ulica Chełmińska 111, w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerami: 47 754 52 88, 47 754 52 89.

WZÓR WNIOSKU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU!

Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 poz. 1546 j.t.),

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2021 poz. 735 j.t.).                                           

podkom. Robert Szablewski

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony